بایگانی برچسب ها: کلیپ واژگونی ماشین گشت ارشاد

تجاوز نیروی انتظامی به دختر ایرانی بازداشت شده !!!

تجاوز نیروی انتظامی به دختر ایرانی بازداشت شده !!!

تجاوز نیروی انتظامی به دختر ایرانی بازداشت شده !!! تجاوز نیروی انتظامی به دختر ایرانی بازداشت شده !!! شایعه تجاوز نیروی انتظامی به دختر ایرانی و واژگونی ماشین نیروی انتظامی بدست مردم تکذیب شد. انتشار شایعات در ایران به قدری افزایش یافته است که دامن نیروی انتظامی ایران را گرفته و با واکنش رئیس پلیس فتای ناجا رو به رو شد که با شایعه پراکنی به شدت برخورد خواهد شد . انتشار کلیپ واژگونی ماشین گشت ارشاد توسط مردم به جرم تجاوز نیروی انتظام...

ادامه مطلب