بایگانی برچسب ها: پاسخ علیرضا عبداللهی به توهین ها

پاسخ علیرضا عبداللهی مدیر هفته نامه یالثارات به توهین ها!!!+عکس

پاسخ علیرضا عبداللهی مدیر هفته نامه یالثارات به توهین ها!!!+عکس

پاسخ علیرضا عبداللهی مدیر هفته نامه یالثارات به توهین ها!!!+عکس پاسخ علیرضا عبداللهی مدیر هفته نامه یالثارات به توهین ها!!!+عکس علیرضا عبداللهی به دنبال واکنش هنرمندان وبازیگران به هفته نامه ی یالثارات علیرضا عبداللهی مدیر این هفته نامه باانتشار متنی به این واکنش هاپاسخ داد. انتشار توبیخ‌ نامه برخی دوستان علیه هفته‌ نامه یالثارات، بهانه شد جهت عرض سلامی و کلامی، بدان دلیل که ما امضاکنندگان ذیل توبیخ‌نامه را برادران محترم و خواهران محترمه خو...

ادامه مطلب