بایگانی برچسب ها: واکنش امیر جعفری و مهراب قاسم خانی

واکنش مهراب قاسم خانی وامیر جعفری به توهین نشریه یالثارات به هنرمندان

واکنش مهراب قاسم خانی وامیر جعفری به توهین نشریه یالثارات به هنرمندان

واکنش مهراب قاسم خانی وامیر جعفری به توهین نشریه یالثارات به هنرمندان واکنش مهراب قاسم خانی وامیر جعفری به توهین نشریه یالثارات به هنرمندان در پی توهین نشریه یا لثارات به هنرمندانی که در جشن حافظ شرکت کرده بودند هنرمندان زیادی واکنش نشان دادند که امیر جعفری ومهراب قاسم خانی از جمله ی آن ها می باشند. واکنش به توهین یالثارات به هنرمندان امیر جعفری، مهراب قاسم خانی و امیر حسین علم الهدی نسبت به توهین آمیز نشریه یالثارات واکنش نشان دادند. امیر...

ادامه مطلب