بایگانی برچسب ها: هکر سایت ارشاد

فوری/ سایتهای قوه قضاییه هم هک شد

فوری/ سایتهای قوه قضاییه هم هک شد

فوری/ سایتهای قوه قضاییه هم هک شد   داستان دنباله دار هک سایت های ایرانی طی چند روز گذشته حملایت سایبری ایرانیان به سایتهای دولتی عربستان و بالعکس ابعاد تازه ای یافته است. در ادامۀ حملات سایبری گروهی به نام تیم داعس، هکر این بار برخی از سایت های معاونت های قوۀ قضائیه هک شدند. سایت های ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضائیه، معاونت حقوقی قوۀ قضائیه، پژوهش قوۀ قضائیه و ادارۀ کل امور مترجمین هم اکنون از دسترس خارج شده اند. همانطور که در تصاویر ...

ادامه مطلب