بایگانی برچسب ها: قصاص شوهر عمه

روز شومی که شوهر عمه ام با آهک چشمانم را کور کرد!!! + قصاص چشم ها

روز شومی که شوهر عمه ام با آهک چشمانم را کور کرد!!! + قصاص چشم ها

روز شومی که شوهر عمه ام با آهک چشمانم را کور کرد!!! + قصاص چشم ها روز شومی که شوهر عمه ام با آهک چشمانم را کور کرد!!! + قصاص چشم ها دختربچه ای که حدود ۷سال پیش سیاهی جلوی چشمانش رافراگرفت وکابوس آخرین تصویری که از دنیا دیده است چهره ی خشمگین شوهر عمه ای است که درشبی شوم کیسه ی آهک را به سمت چشمان دخترک می برد درادامه جزئیات مربوط به اقدام فجیع شوهرعمه اش را از زبان خود دخترک دنبال کنید. ۷سالی است دنیای پیش رویش جز سیاهی رنگی ندارد. با...

ادامه مطلب