بایگانی برچسب ها: قتل زن توسط دوست پسرش

عاقبت ایجاد رابطه ی نامشروع زن متاهل با راننده تاکسی!!!

عاقبت ایجاد رابطه ی نامشروع زن متاهل با راننده تاکسی!!!

عاقبت ایجاد رابطه ی نامشروع زن متاهل با راننده تاکسی!!! عاقبت زن متاهل ۲۲ ساله پس از دوستی با راننده تاکسی وایجاد رابطه با او توسط راننده تاکسی به قتل رسید. عاقبت ایجاد رابطه ی نامشروع زن متاهل با راننده تاکسی!!! زن متاهل که ۲۲ سال سن بیشتر نداشت پس از عدم توجه همسرش با مرد راننده تاکسی دوست شده و با وی رابطه نامشروع را آغاز کرد . پایان رابطه نامشروع زن جوان و مرد تاکسی ران با قتل زن و مثله شدن به پایان ناخوشی تبدیل شد . رسیدگی به ای...

ادامه مطلب