بایگانی برچسب ها: فضیلت ماه ربیع‌الاول

پایان ماه صفر وخرافه ی (دق الباب مساجد) !! + اعمال اولین روز ماه ربیع

پایان ماه صفر وخرافه ی (دق الباب مساجد) !! + اعمال اولین روز ماه ربیع

پایان ماه صفر وخرافه ی (دق الباب مساجد) !! + اعمال اولین روز ماه ربیع پایان ماه صفر وخرافه ی (دق الباب مساجد) !! + اعمال اولین روز ماه ربیع با رسیدن پایان ماه صفر خرافه ای که درمیان برخی ازمردم رایج است دق الباب مساجد است که درپایان صفر عده ای قبل از اذان صبح به به هفت مسجد رفته، در می‌زنند و شمع روشن می‌کنند تا به خیال خود خبر آغاز ماه ربیع را به پیامبر(ص) رسانده و مژدگانی بگیرند! که این کار نه تنها ثوابی ندارد بلکه گناه نیز محسوب م...

ادامه مطلب