بایگانی برچسب ها: عکس 18+ جسد کالبد شکافی مهرداد اولادی در پزشک قانونی

عکس ۱۸+ جسد کالبد شکافی مهرداد اولادی در پزشک قانونی

عکس ۱۸+ جسد کالبد شکافی مهرداد اولادی در پزشک قانونی

عکس ۱۸+ جسد کالبد شکافی مهرداد اولادی در پزشک قانونی عکس ۱۸+ جسد کالبد شکافی مهرداد اولادی در پزشک قانونی کالبد شکافی مهرداد اولادی متاسفانه عکس ۱۸+ از جسد کالبد شکافی شده مرحوم مهرداد اولادی در فضای مجازی پخش شده که با توجه به اینکه پزشک قانونی مراقبتها و حفاظتهای لازم را در کلیه جهات می نماید و پس از بررسی های صورت گرفته تهیه و پخش تصاویر خارج از این مجموعه بوده است. عکس ۱۸+ جسد کالبد شکافی مهرداد اولادی در پزشک قانونی مهرداد اولادی در ۳۱...

ادامه مطلب