بایگانی برچسب ها: عکس بازداشت صبری حسن پور مجری شبکه سیمای رهایی

عکس بازداشت صبری حسن پور مجری شبکه سیمای رهایی

عکس بازداشت صبری حسن پور مجری شبکه سیمای رهایی

عکس بازداشت صبری حسن پور مجری شبکه سیمای رهایی عکس بازداشت صبری حسن پور مجری شبکه سیمای رهایی بازداشت صبری حسن پور عکس بازداشت صبری حسن پور Sabri Hasanpour مجری شبکه ماهواره سیمای رهایی در تهران دستگیر شد. که دلیل بازداشت صبری حسن پور را خواهید خواند. صبری حسن پور Sabri Hasanpour مجری شبکه ماهواره ای سیمای رهایی که تلاش فراوانی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در شبکه ماهواره ای و تشکل غیر قانونی کنگره ملی ایرانیان برای نجات ایران انجام میداد در ته...

ادامه مطلب