بایگانی برچسب ها: سپیده توفیق

بازگشت گوینده ی شبکه ی ماهواره ای جم سپیده توفیق به کشور!! + عکس

بازگشت گوینده ی شبکه ی ماهواره ای جم سپیده توفیق به کشور!! + عکس

بازگشت گوینده ی شبکه ی ماهواره ای جم سپیده توفیق به کشور!! + عکس بازگشت گوینده ی شبکه ی ماهواره ای جم سپیده توفیق به کشور!! + عکس بعد از هرمز سیرتی این بار سپیده توفیق گوینده ی شبکه ی ماهواره ای جم به ایران بازگشت آنچه مشهود است اینکه ممکن است این روزها شاهد بازگشت برخی دیگر از همکاران وطنی این شبکه به کشور باشیم . بازگشت سپیده توفیق گوینده شبکه جم بعد از هرمز سیرتی بازیگر پابه سن گذاشته که چند ماه بعد از حضور در ترکیه و همکاری با ش...

ادامه مطلب