بایگانی برچسب ها: زوج‌های جوان

سود ۱۵۰میلیون‌تومانی بانک مسکن از وام ۱۰۰میلیونی زوج‌های جوان

سود ۱۵۰میلیون‌تومانی بانک مسکن از وام ۱۰۰میلیونی زوج‌های جوان

سود ۱۵۰میلیون‌تومانی بانک مسکن از وام ۱۰۰میلیونی زوج‌های جوان سود ۱۵۰میلیون‌تومانی بانک مسکن از وام ۱۰۰میلیونی زوج‌های جوان بر اساس آمار ها و فرمولهای بانکی بانک مسکن با هر۱۰۰میلیون که به زوج های جوان وام می دهد ۱۵۰میلیون سود می کند. بر اساس فرمولهای بانکی، بانک مسکن به‌ازای پرداخت هر فقره وام ۱۰۰میلیونی به زوجهای جوان ۱۵۰میلیون تومان سود کسب می‌کند، از سوی دیگر ارزش آتی این بانک از پرداخت وام مذکور پس از ۱۲ سال ۹۷۵میلیون و ۲۲۲هزار تومان خ...

ادامه مطلب