بایگانی برچسب ها: زن آرایشگر

خودکشی زن آرایشگر درآرایشگاه !!

خودکشی زن آرایشگر درآرایشگاه !!

خودکشی زن آرایشگر درآرایشگاه !! خودکشی زن آرایشگر درآرایشگاه !! آرایشگر زن تهرانی خود را در آرایشگاه زنانه حلقه آویز کرد در ادامه جزئیات مربوط به این حادثه را دنبال کنید. زن تهرانی که در آرایشگاهی به آرایشگری مشغول بود به دلیل نامعلوم دست به خودکشی زده و خود را در آرایشگاه حلق آویز کرد . خودکشی آرایشگر تهرانی توسط یکی از مشتریان آرایشگاه به پلیس اعلام شد که با تحقیقات انجام شده هنوز دلیل خودکشی معلوم نشده است . شامگاه شنبه فردی با پلیس تماس گ...

ادامه مطلب