بایگانی برچسب ها: زایمان

در بارداری هفته به هفته با ما همراه باشید!

در بارداری هفته به هفته با ما همراه باشید!

بارداری هفته به هفته بارداری هفته به هفته   دوران بارداری به طور معمول ۲۸۰ روز و یا ۴۰ هفته طول میکشد که اساسا از اولین روز اخرین قاعدگی مادر اغاز میشود. راهنمایی کامل برای شما در تمامی مراحل بارداری… بارداری معمولا ۲۸۰ روز یا ۴۰ هفته بطول می انجامد، که بطور قراردادی از اولین روز آخرین قاعدگی شروع می شود. این دوران را می توان به سه “سه ماهه” بارداری تقسیم کرد که در هر یک وقایع خاصی اتفاق می افتد؛ سه ماهه اول از ا...

ادامه مطلب