بایگانی برچسب ها: رویای حضوردرجم

رویای حضور در شبکه جم! رقم حقوق بازیگران در شبکه جم!

رویای حضور در شبکه جم! رقم حقوق بازیگران در شبکه جم!

رویای حضور در شبکه جم! رقم حقوق بازیگران در شبکه جم! رویای حضور در شبکه جم! رقم حقوق بازیگران در شبکه جم! مهاجرت بازیگران تلویزیون به شبکه جم ازحدود یکسال قبل شروع شدکه بیشتراین بازیگران سابقه ی همکاری درسریال های تلویزیونی راداشته انداین درحالی است که باید منتظرمهاجرت عده ی دیگری هم باشیم. مهاجرت بازیگران تلویزیون به شبکه جم موج مهاجرت به ترکیه و حضور در سریال‌های ترکیه‌ای شبکه جم از حدود یک سال قبل آغاز شد.شاید ابتدا کسی باور نمی‌کرد کار...

ادامه مطلب