بایگانی برچسب ها: دردسر افخمی با خودکشی جوان 13 ساله

گرفتاری ودردسر علیرضا افخمی به علت خودکشی جوان۱۳ساله پس ازدیدن سریال اش!!!

گرفتاری ودردسر علیرضا افخمی به علت خودکشی جوان۱۳ساله پس ازدیدن سریال اش!!!

گرفتاری ودردسر علیرضا افخمی به علت خودکشی جوان۱۳ساله پس ازدیدن سریال اش!!! گرفتاری ودردسر علیرضا افخمی به علت خودکشی جوان۱۳ساله پس ازدیدن سریال اش!!! خودکشی جوان ۱۳ساله پس از دیدن سریال۵ کیلومتر تابهشت علیرضا افخمی این کارگردان رابه دادگاه کشاند اقدام این جوان ۱۳ساله پس از دیدن سریال علیرضا افخمی,وی را به اتهام تسبیب به دادگاه کشاند!!! احضار علیرضا افخمی به دادگاه علیرضا افخمی درباره پرونده خودکشی یک نوجوان و به اتهام «تسبیب» دیروز به دادگاه...

ادامه مطلب