بایگانی برچسب ها: دختران در پارتی آبادان

پارتی شبانه ی مختلط در آبادان !! + عکس

پارتی شبانه ی مختلط در آبادان !! + عکس

پارتی شبانه ی مختلط در آبادان !! + عکس پارتی شبانه ی مختلط در آبادان !! + عکس برگزاری پارتی مختلط شبانه ی آبادان موجب رنجش همسایه ها شد و۵۴نفر از دختران وپسران در این پارتی دستگیر شدند. دختران آبادانی و پسران آبادانی در یک پارتی مختلط در شهر آبادان موجب رنجش همسایه ها شده و نیروی انتظامی ۵۴ پسر و دختر را دستگیر کرد . پارتی شبانه آبادان به صورت مختلط برگزار شده بود که پسران و دختران در پارتی آبادان با لباس های نیمه لخت حاضر شده بودند . د...

ادامه مطلب