بایگانی برچسب ها: دختران در ورزشگاه

شرط حضور زنان و دختران در ورزشگاه های کشور

شرط حضور زنان و دختران در ورزشگاه های کشور

شرط حضور زنان و دختران در ورزشگاه های کشور شرط حضور زنان و دختران در ورزشگاه های کشور دختران در ورزشگاه شرط حضور زنان و دختران در ورزشگاه‌ های کشور از نظر امنیتی دردسرساز نیست و صرفا بحث شرعی مطرح است که در ادامه شرط حضور زنان را خواهید خواند. حضور زنان در ورزشگاه‌ ها عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه لازم است برای حضور زنان در ورزشگاه‌ ها ضوابط شرعی رعایت شود، تصریح کرد: باید برای تدوین هر آیین‌ نامه‌ ای در این باره، نظر مراجع تقلید ...

ادامه مطلب