بایگانی برچسب ها: خیانت به همسر

پایان تلخ خیانت زنی به شوهرش !!!

پایان تلخ خیانت زنی به شوهرش !!!

پایان تلخ خیانت زنی به شوهرش !!! پایان تلخ خیانت زنی به شوهرش !!! مردی به طور اتفاقی زنش را در آغوش مرد غریبه ای دید وبه جوش آمد وبا مرد غریبه درگیر شد . تعمیرکار جوان موتورسیکلت که به طور اتفاقی همسرش را در خودروی مرد غریبه دیده بود به تعقیب آنها پرداخت. وقتی خودرو وارد بوستان جنگلی چیتگر در غرب تهران شد، مرد جوان با موتورسیکلت اش سد راه آنها شد.همان موقع نیز دو مرد با یکدیگر گلاویز شدند که این جدال خونین با قتل مرد غریبه پایان یا...

ادامه مطلب