بایگانی برچسب ها: خواننده استیج

آیاخواننده مسابقه استیج موفق به گرفتن مجوز می شود!!!

آیاخواننده مسابقه استیج موفق به گرفتن مجوز می شود!!!

آیاخواننده مسابقه استیج موفق به گرفتن مجوز می شود!!! آیاخواننده مسابقه استیج موفق به گرفتن مجوز می شود!!! مهدی بوستانی یکی از شرکت کنندگان مسابقه ی استیج شبکه من وتوکه باشرکت دراین مسابقه به شهرت رسیده است به ایران آمده وقصد ادامه ی فعالیت درایران دارد. درخواست مهدی بوستانی برای فعالیت در ایران مهدی بوستانی از شرکت کنندگان برنامه “استیج” یکی از شبکه های ماهواره ای است که با حضور در این مسابقه توانست تا مرحله نیمه نهایی پیش برود ...

ادامه مطلب