بایگانی برچسب ها: خفه کردن همسر

خیانت همسر با قتل وحشتناک به پایان رسید

خیانت همسر با قتل وحشتناک به پایان رسید

خیانت همسر با قتل وحشتناک به پایان رسید خیانت همسر با قتل وحشتناک به پایان رسید   مردچوبانی وقتی به دنبال صدای پارس سگ رفت با صحنه ی دلخراشی روبروشد قسمتی ازجسد انسانی که از خاک بیرون زده بود وی بادیدن این صحنه ماموران پلیس را خبردار کرد ادامه این ماجرا را در زیردنبال کنید. تحقیقات جنایی در این پرونده از نخستین روزهای مرداد امسال و به‌دنبال کشف جسدی در ارتفاعات بین روستاهای بساروج و سیاهسر آغاز شد. مرد چوپان وقتی متوجه پارس سگ گله شد...

ادامه مطلب