بایگانی برچسب ها: خدری

بازیگر ساعت خوش در اوج فقر و تنگدستی در گذشت.

بازیگر ساعت خوش در اوج فقر و تنگدستی در گذشت.

بازیگر <<ساعت خوش>>در اوج فقر و تنگدستی در گذشت. بازیگر <<ساعت خوش>>در اوج فقر و تنگدستی در گذشت. ایرج خدری بازیگر <<ساعت خوش>>در اوج نداری و فقر و تنگدستی در گذشت در حالی که در روزهای اخیر بخش عمده مدیران دولتی و صنفی سینما گردهم آمده اند برای تشییع عباس کیارستمی کارگردان ایرانی، ایرج خدری بازیگر “ساعت خوش” در اوج نداری درگذشت. خدری که زمانی به بازی بسکتبال می پرداخت و از اوایل دهه ۷۰ پایش به سینما...

ادامه مطلب