بایگانی برچسب ها: حمله ی مردی ناشناس به یک زن وسه دختر

حمله وحشیانه یک مرد به خاطر پوشش بد به یک زن و 3 دخترش دررشته کوه آلپ

حمله وحشیانه یک مرد به خاطر پوشش بد به یک زن و 3 دخترش دررشته کوه آلپ

حمله وحشیانه یک مرد به خاطر پوشش بد به یک زن و 3 دخترش دررشته کوه آلپ حمله وحشیانه یک مرد به خاطر پوشش بد به یک زن و 3 دخترش دررشته کوه آلپ یک زن و سه دخترش در رشته کوه های آلپ به خاطرپوشش بدشان موردحمله ی مردی ناشناس باضربات چاقو قرارگرفتند. گزارش ها حاکی از آن است که این مرد به دلیل ناراحتی از نوع پوشش این زن و دختران اش به آنها حمله ور شده، اما یک دادستان محلی این ادعا را رد کرده است. مهاجم پس از این حمله در جنوب فرانسه بازداشت شده ...

ادامه مطلب