بایگانی برچسب ها: جنایت سیاه صاحب رستوران

جنایت صاحب رستوران معروف و تجاوز جنسی به دودخترجوان!!!

جنایت صاحب رستوران معروف و تجاوز جنسی به دودخترجوان!!!

جنایت صاحب رستوران معروف و تجاوز جنسی به دودخترجوان!!! جنایت صاحب رستوران معروف وتجاوز جنسی به دودخترجوان!!! صاحب رستوران معروف با آزارواذیت ۲ دختر جوان که از کارمندان وی بودند دستگیر شد برای آزادی موقت سند یک ملک ۱۰ میلیارد تومانی را به عنوان وثیقه به دادگاه سپرد . جنایت سیاه صاحب رستوران معروف صاحب یکی از رستوران های معروف که با شکایت دو دختر جوان به اتهام آزار و اذیت آنها دستگیر شده بود، تا زمان محاکمه با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد توم...

ادامه مطلب