بایگانی برچسب ها: تعبیر خواب دیدن بچه کانگورو

تعبیر خواب کانگورو – مفهوم دیدن کانگورو در خواب چیست؟

تعبیر خواب کانگورو – مفهوم دیدن کانگورو در خواب چیست؟

تعبیر خواب کانگورو از نگاه مفسران  تعبیر خواب کانگورو – مفهوم دیدن کانگورو در خواب چیست؟ دیدن کانگورو در خواب به حمایت مادرانه و پدرانه اشاره دارد. شما ممکن است ماهیت مادرانگی و پرورش خود را ابراز کنید. و اگر در خواب ببینید کانگورو به شما حمله می کند بیانگر این است که شهرت شما زیر سوال می رود. در ادامه با تعبیر خواب نسیم فان همراه باشید.   تعبیر خواب کانگورو آنلی بیتون می گوید: دیدن کانگورو در خواب ، نشانه آن است که دشمنی می کوش...

ادامه مطلب