بایگانی برچسب ها: تعبیر خواب دیدن برگ درختان

تعبیر خواب برگ – دیدن برگ در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب برگ – دیدن برگ در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب برگ – معنی دیدن برگ های خشک شده در خواب تعبیر خواب برگ – دیدن برگ در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن برگ در خوابتان بیانگر شادی تازه یافته و بهبود در جنبه های مختلف زندگی تان است . نمادی از باوری ، رشد و باز بودن است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر گذر زمان است . بسته به رنگ و نوع برگ ، خواب می تواند ، دوره زمانی خاصی را تاکید کند. در ادامه با تعبیر خواب نسیم فان همراه باشید.   تعبیر خواب برگ آنلی بیتون می‌گو...

ادامه مطلب