بایگانی برچسب ها: تعبیر خواب دیدن باران و تگرگ

تعبیر خواب تگرگ – بارش تگرگ در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب تگرگ – بارش تگرگ در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر باریدن تگرگ در خواب چیست؟ تعبیر خواب تگرگ – بارش تگرگ در خواب چه مفهومی دارد؟ تعبیر خواب تگرگ چیست؟ دیدن تگرگ و یا باران شدید در خواب بسته به اینکه تگرگ آرام و ملایم باشد و یا به حدی باشد که باعث آسیب دیدگی گردد تعابیر متفاوتی را به همراه خواهد داشت. برای مثال خواب دیدن اینکه گرفتار تگرگ شده اید بیانگر این است که از نظر احساسی عقب کشیده اید یک موقعیت از کنترل شما خارج است و باعث می شود که از نظر احساسی خفه شوید   تعبیر خو...

ادامه مطلب