بایگانی برچسب ها: تعبیر خواب دیدن باران باریدن

تعبیر خواب باران + تعبیر خواب بارش باران و خیس شدن زیر باران

تعبیر خواب باران + تعبیر خواب بارش باران و خیس شدن زیر باران

تعبیر خواب باران – معنی دیدن باران شدید در خواب تعبیر خواب باران + تعبیر خواب بارش باران و خیس شدن زیر باران باران نشان دهنده اشک‌ها و جوشش احساس تا فوران، سرزیری احساست دیگران روی فرد، بازگشت احساسات به فرد پس از دورانی خشک، بی حس، فکورانه و آنچه که زندی می‌بخشد یا التیام می‌دهد است. شنیدن صدای ریزش باران نمادی از بخشش . بارش باران استعاره ای از اشک و ناراحتی است. در ادامه با تعبیر خواب نسیم فان همراه باشید.   در قرآن کریم...

ادامه مطلب