بایگانی برچسب ها: ترکیه

عروس و داماد ترکیه ای با تانک کودتاچیان عکس یادگاری گرفتند!!!

عروس و داماد ترکیه ای با تانک کودتاچیان عکس یادگاری گرفتند!!!

عروس و داماد ترکیه ای با تانک کودتاچیان عکس یادگاری گرفتند!!! عروس و داماد ترکیه ای با تانک کودتاچیان عکس یادگاری گرفتند!!! عروس و داماد ترکیه ای با تانک کودتاچیان عکسی به عنوان یادگاری گرفتند که از نکات جالبی بود که مورد توجه قرار گرفت. این روزها حال کشور ترکیه اصلا خوب نیست و هر روز اتفاقی جدید در این کشور امنیت مردم کشور ترکیه را بر هم میزند و اینگونه که پیداست امنیت ترکیه به شدت دچار تزلزل شده است . کودتا در ترکیه هشداری بود که جهان ...

ادامه مطلب