بایگانی برچسب ها: تجاوز مرد افغان

جلوی چشمان فرزندم به من تجاوز کرد!!!

جلوی چشمان فرزندم به من تجاوز کرد!!!

جلوی چشمان فرزندم به من تجاوز کرد!!! جلوی چشمان فرزندم به من تجاوز کرد!!! روز سرد زمستانی دردماوند مردشیطان صفتی از روی دیوار به خانه وارد شدوزن جوانی را دراتاقک سریداری درغیاب شوهرش و جلوی چشمان فرزند خردسالش مورد تجاوز قرار داد. زمستان سیاه زن جوان در دماوند در سرمای شدید و گزنده صبح که بارش شدید برف کوچه باغ‌های دماوند را پوشانده بود یک مرد افغان با پریدن از روی دیوار وارد اتاقک سرایداری باغ شد و در هجومی شیطانی یک زن را که در غیاب ...

ادامه مطلب