بایگانی برچسب ها: بازیگرترکیه

هجوم کاربران ایرانی به صفحه اینستاگرام خرم سلطان+عکس

هجوم کاربران ایرانی به صفحه اینستاگرام خرم سلطان+عکس

هجوم کاربران ایرانی به صفحه اینستاگرام خرم سلطان+عکس باشنیدن خبرکودتادرترکیه بعضی ازکاربران ایرانی به پست اینستاگرام بازیگرمعروف ترکیه ای رفته ودرزیرآن کامنت های مختلف گذاشتند جالب است بدانیدیکی ازکاربران ایرانی به صفحه ی شخصیاینستاگرام بازیگرنقش خرم سلطان رفته وکامنت جالبی گذاشته است. هجوم کاربران ایرانی به صفحه اینستاگرام خرم سلطان+عکس هجوم کاربران ایرانی به صفحه اینستاگرام خرم سلطان+عکس دیگر بازیگر معروف سریال خرم سلطان، بعد از کود...

ادامه مطلب