بایگانی برچسب ها: انتقاد شدید ابراهیم حاتمی کیا از یالثارات

انتقاد شدید ابراهیم حاتمی کیا ازهفته نامه یالثارات: اگر کاری نکنیم بی غیرت هستیم!

انتقاد شدید ابراهیم حاتمی کیا ازهفته نامه یالثارات: اگر کاری نکنیم بی غیرت هستیم!

انتقاد شدید ابراهیم حاتمی کیا ازهفته نامه یالثارات: اگر کاری نکنیم بی غیرت هستیم! انتقاد شدید ابراهیم حاتمی کیا ازهفته نامه یالثارات: اگر کاری نکنیم بی غیرت هستیم! ابراهیم حاتمی کیا پس از دریافت جایزه ی بهترین کارگردانی به انتقاد شدیدازهفته نامه یالثارات پرداخت اگر معذرت نخواهند یا کسی واکنش نشان ندهد به نظرم این بی غیرتی است!» انتقاد ابراهیم حاتمی کیا از نشریه یالثارات ابراهیم حاتمی کیا به مطالب اخیر نشریه یالثارات واکنش نشان داد. ...

ادامه مطلب