بایگانی برچسب ها: احساس آرامش

راهکار های تخلیه ی فشار های روحی و روانی

راهکار های تخلیه ی فشار های روحی و روانی

تخلیه ی فشار های روانی شاید تابه حال براتان پیش آمده که در مواجه با فشار های روانی اشک در چشمانتان حلقه زده است و فقط تلنگری به اندازه یک پلک زدن ساده  برای سرازیر شدن اشک هایتان  کافی بوده است و یا از شدت فشار های روانی مختلف همچون عصبانیت و ناراحتی چهرتان دگرگون و برافروخته شده باشد و این احساساتتان را سرکوب کرده اید  تا از موقعیتی که در  آن تحت فشار بوده اید دور شوید، آن موقع است که دیگر حالتان را نمی دانید و آنقدر گریه میکنید که چشم هایتان ...

ادامه مطلب