آگاه باشيد، تنها با ياد خدا دلها آرامش می ‏يابد! (قران کریم)
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
خانه » فرهنگ و هنر » نام ها و معانی » اسمهای پسرانه گیلکی+ معنی نامهای اصیل گیلانی
telegram
اسمهای پسرانه گیلکی+ معنی نامهای اصیل گیلانی

اسمهای پسرانه گیلکی+ معنی نامهای اصیل گیلانی

اسمهای پسرانه گیلکی+ معنای نامها

اسمهای پسرانه گیلکی+ معنی نامهای اصیل گیلانی

اسمهای پسرانه گیلکی+ معنی نامهای اصیل گیلانی

در این بخش از مجموعه نام های ایرانی لیستی شامل ۳۰۰ نام دختر و پسر گیلکی (گیلانی) را همراه با معنی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. امیدواریم شما عزیزان به خصوص عزیزان ایرانی گیلکی زبان در سراسر از این فهرست استفاده نمایید و با نظرات سازنده خود ما را در جهت تکمیل این لیست راهنمایی کنند.

 

مشاهده همه نامهای اصیل اقوام ایرانی

 

اسم های اصیل پسرانه گیلکی

اسم ایرانیریشه ناممعنی اسم
آرنگگیلکی نام کوهی است در اشکورات.
ارغشگیلکی (ارگاش) – اسم تاریخی – از شاهان باستانی گیلان.
اسفارگیلکی اسم تاریخی – از سرداران.
اسفانگیلکی
اسوارگیلکی اسفار
اشاکیدگیلکی اسم تاریخی – از شاهان باستانی است.
اشتادگیلکی اسم تاریخی.
افراگیلکی از درختانی است که در جنگلهای شمال ایران فراوان است.
افراشتهگیلکی شاعر معروف گیلکیسرا.
آلنداگیلکی اسم تاریخی – از شاهان باستانی.
امیناگیلکی امین (با تلفظ رایج در قدیم)
انوزگیلکی اسم تاریخی – از فرمانروایان گیلان.
اُوجاگیلکی از درحتان
اوخانگیلکی پژواک-انعکاس صدا.
ایجگرهگیلکی فریاد.
ایلشامگیلکی اسم تاریخی – از سرداران.
بازانگیلکی اسم تاریخی – از سرداران.
باوگیلکی اسم تاریخی – سلسله باوندیان مأخوذ از آن است.
باوندگیلکی اسم تاریخی – از شاهان باستانی.
بکرانگیلکی از سرداران مرداویج زیاری.
بنجاسپگیلکی از سرداران.
بُندارگیلکی از سرداران. نام شاعر معروف.
بویهگیلکی پدر موسس سلسله البویه.
پادوسبانگیلکی اسم تاریخی. سلسله پادوسبانان منسوب به آن است.
پاموجگیلکی راهپیما. همپا.
پشنگگیلکی اسم تاریخی – از سلسله پادوسبانان.
پلیامگیلکی (پلیم) گیاهی که در اطراف رشت شوند گویند
پوردیلگیلکی آدم با دل و جرأت.
پورگیلگیلکی اسم تاریخی – از سرداران.
تالجینگیلکی اسم تاریخی – از سرداران.
تامگیلکی آرام- ساکت.
تجاسبگیلکی از فرمانروایان. سلسله تجاسپی مأخوذ از ان است.
تکیدارگیلکی اسم تاریخی – از سرداران.
توکاگیلکی پرندهای از انواع کاکلیها.
توکالیگیلکی قله کوه.
تیداگیلکی اسم تاریخی – از سرداران.
تیرمَزَنگیلکی اسم تاریخی.
جانگولگیلکی بدنی که چون گل است.
جستانگیلکی اسم تاریخی – سلسله جستانیان مأخوذ از ان است.
جوانگولگیلکی گل شاداب
جیمروگیلکی سرخرو. آتشینرخ. جیم در لغت یعنی جرقه و اخگر آتش.
جیگلیگیلکی فریاد. ژِگِله  در گویش بیهپیشی به معنی جیغ است.
چارخوگیلکی از پرندهگانی که کنار نیزار زندهگی میکنند.
چیرانگیلکی اسم مکان
چیکاگیلکی پرندهای است.
خُجیرانگیلکی خوبها.
خورزادگیلکی اسم تاریخی – از شاهان پادوسبانی.
خورکیاگیلکی اسم تاریخی – از شاهان کیایی.
خورگامگیلکی اسم مکان.
خوندشگیلکی پژواک- انعکاس صدا. باید از مصدر خؤندن (خواندن) باشد. خؤندهگی- آواز
خیلوگیلکی اسم تاریخی.
دابوگیلکی اسم تاریخی – سلسله دابوان یا دابویه مأخوذ از آن است.
دابویهگیلکی اسم تاریخی – پسر گاوباره از شاهان باستانی گیلان.
داتاگیلکی از شاهان باستانی- معاصر کورش کبیر.
دارهگیلکی داس مخصوص درو برنج- سلاح همیشهگی دهقانان شمال.
دامونگیلکی جنگل
دردانگیلکی اسم تاریخی – از سرداران.
دُرفکگیلکی یکی از بلندترین کوههای گیلان.
دفرازگیلکی تکیهگاه.
دکیهگیلکی اسم تاریخی.
دلفکگیلکی درفک
دوباجگیلکی اسم تاریخی. از فرمانروایان گیلان.
رشاموجگیلکی اسم تاریخی – از سرداران.
روخانگیلکی رودخانه.
روزمانگیلکی اسم تاریخی – از سرداران.
زربینگیلکی سرو کوهی.
زرمانگیلکی اسم تاریخی – از سرداران.
زرهواگیلکی
زریزادگیلکی
زماناگیلکی زمان (با تلفظ رایج در قدیم) البته معادل گیلکی زمان- زمات یا زِمِت است که هنوز هم مورد استفاده قرار میگیرد.
زهارگیلکی به معنی فریاد
زیارگیلکی اسم تاریخی – نام سلسله آلزیار مأخوذ از آن است.
ژیویرگیلکی به معنی فریاد.
سالوکگیلکی اسم تاریخی – از فرمانروایان.
سرخابگیلکی
سلیمگیلکی از پرندگان.
سوخراگیلکی اسم تاریخی.
سورخانیگیلکی نام رودخانهای بین گیلان و مازندران.
سوریلگیلکی اسم تاریخی – از سرداران.
سیالَکگیلکی پرسیاوشان  گیاه دارویی.
سیاهگیلگیلکی اسم تاریخی.
سیلاکگیلکی بارندهگی زیاد.
شاهمیرانگیلکی اسم تاریخی.
شراگیمگیلکی اسم تاریخی.
شرفشاهگیلکی شاعر عارف و گیلکیسرای قرن هشتم هجری.
شرمزنگیلکی اسم تاریخی.
شروینگیلکی اسم تاریخی.
شیراسفارگیلکی اسم تاریخی – از سرداران.
شیراسوارگیلکی =شیراسفار.
شیردیلگیلکی شجاع با دل شیر.
شیرزیلگیلکی اسم تاریخی – قرن چهارم هجری.
شیرَجگیلکی اسم تاریخیع از سلسله کاکوان.
شیرودگیلکی نام رودی در تنکابن- اسم مکان.
شیرویهگیلکی اسم تاریخی.
فارابگیلکی اسم مکان-یکی از بلوک عمارلو.
فرخانگیلکی اسم تاریخی.
فرشوازگرگیلکی اسم تاریخی – لقب گیلبنگیلانشاه.
فولوقگیلکی یک گل آتش.
فیروزانگیلکی اسم تاریخی – از فرمانروایان گیلان.
قارنگیلکی اسم تاریخی – از ملوک باستانی شمال.
قایناگیلکی قانع- متقاعد.
قهرانگیلکی اسم تاریخی.
کادوسگیلکی اسم تاریخی – از اقوام باستانی گیلان.
کارکیاگیلکی اسم تاریخی – از القاب سلسله کیایی. کی- به معنی بزرگ و فرمانروا بود- کارکیا اضافه مقلوب به معنی کارفرما است که بعدها در گیلان به جای شاه بهکار میرفته است.
کارنگیلکی = قارن. البته اسم کارن ریشه فارسی هم دارد.
کاسکگیلکی اسم تاریخی.
کاکوگیلکی اسم تاریخی – سلسله کاکوان یا کاکویه مأخوذ از آن است. اسم کوهی در اطراف سیاهکل.
کاکوانگیلکی اسم تاریخی – سلسله کاکوان.
کاکوشاهگیلکی اسم تاریخی.
کاکویگیلکی (کاکویه) اسم تاریخی از سلسله کاکوان.
کاکیگیلکی اسم تاریخی – از سرداران- پدر ماکان.
کالنجارگیلکی اسم تاریخی – نام غریبشاه معروف.
کالیگیلکی از شاهان.
کالیجارگیلکی از القاب آل بویه.
کامروگیلکی اسم تاریخی – از بزرگان قرن پنجم هجری.
کردویهگیلکی اسم تاریخی – از سرداران.
کوبارگیلکی باران کوه.
کورتکینگیلکی اسم تاریخی – از سرداران.
کورموشگیلکی
کوشیارگیلکی اسم تاریخی – کوشیار دیلمی- منجم معروف و صاحب آوزاه گیلانی.
کوشیجگیلکی اسم تاریخی – نام سلسله.
کوکبانگیلکی اسم تاریخی – از سرداران.
کیاگیلکی اسم تاریخی – نام سلسله کیایی مأخوذ از امیرکیا است. رجوع کنید به معنی اسم کارکیا (در بالا)
کیاشرگیلکی اسم تاریخی – از امرای موشایی یا کوشیج.
گشتامگیلکی اسم تاریخی – از سلسله پادوسبانان.
گورگیلگیلکی اسم تاریخی – پسر گیلانشاه.
گوریگیرگیلکی اسم تاریخی.
گوکیانگیلکی اسم تاریخی – از دیالمه.
گولازگیلکی افتخار- مباهات.
گیلگیلکی قوم گیل.
گیلاکگیلکی گیلک
گیلانشاهگیلکی اسم تاریخی – از شاهان باستانی.
گیلدادگیلکی اسم تاریخی.
گیلوگیلکی گیل
گیلیدهگیلکی اسم تاریخی – پدر بویه.
گیلهلوگیلکی گیل.
لاهیجگیلکی نام لاهیجان مأخوذ از آن است.
لیاشیرگیلکی اسم تاریخی – از سرداران.
لیشاگیلکی اسم تاریخی – از سرداران.
لیشامگیلکی اسم تاریخی – قرن سوم هجری.
لیماگیلکی اسم کوهی در حوزه تنکابن.
لونکگیلکی اسم مکان- اسم آبشار (نیمه راه سیاهکل-دیلمان) ؛ البته نام درست این آبشار- نه لونک فارسیشده! بلکه لونِیْ Loney میباشد.
مازگیلکی نام کوهی میان گیلان و مازندران.
مازیارگیلکی اسم تاریخی – سردار معروف و ملی.
ماکانگیلکی اسم تاریخی – سردار معروف.
ماکردگیلکی اسم تاریخی.
مانادگیلکی اسم تاریخی – پسر جستان از سلسله جستانیان.
ماناذرگیلکی اسم تاریخی.
ماندارگیلکی اسم تاریخی – از سرداران.
مرتیاگیلکی اسم تاریخی – از سرداران.
مرداویجگیلکی اسم تاریخی – از شاهان زیاری.
مرزبانگیلکی اسم تاریخی – از شاهان باستانی گیلان؛ در واقع تمام مناطق گیلکنشین- چه گیلان و چه مازندران
مشیزگیلکی اسم تاریخی – از سرداران.
موتاگیلکی از شاهان باستانی گیلان. نام سردار سپاه دیلم در مواجهه با هجوم اعراب به سرزمین کاسپیه که گرچه در آن جنگ کشته شد.  اما اعراب نیز موفق به فتح سرزمین گیلکان نشدند.
نسپرگیلکی از انواع پرندهگان جنگلی خوشآواز
نوبولهگیلکی ساقه جوان درخت.
نودارگیلکی اسم تاریخی – از سلسله پادوسبانان.
نومودگیلکی برازنده  درخور – جلوه.
نیماگیلکی نام کوهی در شمال (یوش مازندران) –  نام کوچک علی اسفندیاری (نیما یوشیج) نمامی کاملا گِلِکی است. نیم- نام کوهی است در مازندران و یوش نیز نام محل تولد نیما است
نیماکهگیلکی بزرگ و ریشسفید. [نیماکه- در گویش بیهپیش- شریک و مورد تعاون نیز معنی میدهد. نیماکهگی- تعاون. شرکت.]
والایگیلکی تلاطم.
وردانگیلکی اسم تاریخی – از سرداران.
ورناگیلکی نام باستانی و کهن گیلان. در اوستا از سرزمین کاسپی بدین نام یاد شده است.
وشمگیرگیلکی از شاهان زیاری. صورت گیلکی اصیل این اسم وُشومگیر است. وُشوم- همان بلدرچین فارسی است. وشومگیر- پادشاه معروف آل زیار علاقه فراوانی به شکار این پرنده داشت.
ولکینگیلکی اسم تاریخی.
وندادگیلکی آرزو- نام سردار ایرانی- بشارت پیروزی-امید
ونداسفانگیلکی
وهادانگیلکی
وَهرَزگیلکی اسم تاریخی – فاتح یمن در زمان انوشیروان.
وهسودانگیلکی از شاهان سلسله جستانی.
هروسندانگیلکی اسم تاریخی – از سلسله پادوسبانان.
هزارَسفگیلکی اسم تاریخی. شباهت زیادی با هزاراسپ (دارنده هزاراسب)- لقب ضحاک دارد.
هوسمگیلکی اسم مکان-نام قدیم رودسر.
یاورگیلکی کمک و همراه در امر کشت و زرع و هر کار دیگر.
یاجینگیلکی دندانههای اره و داس.

 

همچنین برای مشاهده نامهای دخترانه گیلکی ، نامهای دخترانه ایرانی از همه اقوام میتوانید بر روی لینک های مربوطه کلیک کنید. در صورتی که نام پسرانه گیلکی مد نظر شما هست که در لیست آورده نشده است لطفا در بخش نظرات آن را بنویسید تا در اسرع وقت نام مورد نظر همراه با معنا و توضیحات آن به لیست اسامی دخترانه گیلکی اضافه گردد و به تکمیل کاملترین فهرست نامهای اقوام ایرانی کمک نمایید

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...
telegram

ده − شش =

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای سایت نسیم فان محفوظ است - پارس تمز