آینده را قضا و قدر می سازد و امید و تلاش تو آن را می گذراند.
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
خانه » فرهنگ و هنر » نام ها و معانی » اسمهای پسرانه عبری + انواع معنای نامهای
telegram
اسمهای پسرانه عبری + انواع معنای نامهای

اسمهای پسرانه عبری + انواع معنای نامهای

اسمهای پسرانه عبری+ معنای نامها

اسمهای پسرانه عبری+ معنای نامها

اسمهای پسرانه عبری+ معنای نامها

 

در این بخش از مجموعه نام های ایرانی فهرست کاملی از اسمهای پسرانه عبری را همراه با معنی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. امیدواریم شما عزیزان به خصوص عزیزان ایرانی عبری زبان در سراسر از این فهرست استفاده نمایید و با نظرات سازنده خود ما را در جهت تکمیل این لیست راهنمایی کنند.

مشاهده همه نامهای اصیل اقوام ایرانی

 

اسم های اصیل پسرانه عبری

اسم عبریریشه ناممعنی اسم
ابراهیمعبریپدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای در قرآن کریم، نام پسران
ارمیاعبریبزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
ارمیاعبریبزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
اسحاقعبریخندان، نام پسر ابراهیم(ع) و ساره
اسحقعبریاسحاق،خندان، نام پسر ابراهیم(ع) و ساره
اسرافیلعبریدرخشیدن مانند آتش، نام یکی از چهار فرشته مقرب و مأمور دمیدن صور و برانگیختن مردگان در روز رستاخیز
اسماعیلعبریآن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم(ع) و هاجر
اسمعیلعبریاسماعیل، آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم(ع)
اشیرعبریخوشحال، نام پسر یعقوب(ع)
الیاعبریالیاس، خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و در اسلام یکی از چهار پیامبر جاویدان
الیاسعبریخدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و در اسلام یکی از چهار پیامبر جاویدان
اوریاعبریشعله خداوند ، نام مردی یهودی در زمان داوود(ع) که از فرماندهان سپاه بود
ایشاعبرینام پدر داوود(ع)
ایلیاسعبریالیاس
ایوبعبریآن که به خدا رجوع می کند ، نام یکی از پیامبران که خداوند او را به بلاهای فراوان دجار کرد و سپس او را عافیت بخشید و به همین دلیل به صبر وشکیبایی شهرت دارد
آبرامعبری
آبراهامعبریابراهیم  پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام
آچیمعبرینام یکی از نیاکان یوسف نجار
آدمعبرینخستین بشری که خدا آفرید. مودب باتربیت
آرسنعبریمرد مبارز
آرمیاعبریارمیا ، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی
آزرعبرینام پدر ابراهیم خلیل
آزرانعبریمنسوب به آزر،آزر نام پدر یا عموی حضرت ابراهیم
آشرعبریشاد خوشحال، نام یکی از پسران یعقوب(ع)
آلیاعبریالیاس
آمینعبرینام پسرانه و دخترانه با ریشه عبری ، قبول کن،بپذیر،چنین باشد
بحیراعبرینام عابدی نصرانی که بیست سال قبل از نبوت پیامبر، در حوالی شام با پیامبر مصادف شد و علائم نبوت را در پیشانی پیامبر دید و بشارت داد که در آینده به پیامبری مبعوث خواهد شد
براهامعبریابراهیم
براهیمعبری
بنجامینعبریبنیامین ، فرزند پسر دست راست ، نام فرزند حضرت یعقوب و برادر حضرت یوسف
بنیامینعبرینام پسر حضرت یعقوب و برادر حضرت یوسف ، پسر دست راست
تارحعبرینام پدر ابراهیم(ع)
تارخعبرینام پدر ابراهیم(ع)
جبریلعبریجبرئیل،مرد خد ، نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل وحی الهی برای انبیاست
جبرئیلعبریمرد خدا ، نام یکی از چهار فرشته مقرب
حادیدعبریتند و تیز، نام روستایی بوده است
حامعبریحمایت کننده ، نام یکی از پسران نوح(ع)
حانانعبریرحیم ، نام یکی از دلاوران در زمان داوود
حانونعبریصاحب نعمت
حسن یوسفعبریحسن(خوبی) + یوسف(عبری) گیاهی همیشه سبز از خانواده نعناع که برگهای آن به رنگهای مخلوط قرمز، سفید، سبز، زرد، و قهوه ای است
داتانعبریمربوط به چشم ، نام یکی از رؤسای یهود
دانعبریقاضی، داور نام یکی از پسران یعقوب(ع)
دانیالعبریخدا حاکم من است‌، نام یکی از چهار پیامبر مذکور در عهد عتیق
داوودعبریمحبوب ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که به سبب صدای خوب و نواختن بربط شهرت دارد
داویدعبری
رایاعبریآن که خداوند به او توجه دارد ، نام مردی از بنی اسرائیل
رشاعبریآهوبره
سرافیلعبریمخفف اسرافیل
سلیمانعبریپر از سلامتی،نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که خداوند اسرار بسیاری از علوم و فنون غریبه و زبان حشرات و پرندگان را به او آموخت و سپاهی از جن و انس در اختیارش قرار داد
سموئیلعبریمسموع از خدا ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
سیناعبریصفت مشبه از سنبیدن، سوراخ کننده،نام شبه جزیره ای کوهستانی در شمال شرقی مصر که حضرت موسی(ع) به پیامبری برگزیده شد و الواح دهگانه را خداوند به او نازل کرد، نام جد ابن سینا پزشک و دانشمند نامدار ایرانی
شبناعبریجوان، نام یکی وکلای قصر حزقیا پادشاه یهودا
شدادعبرینام فرزند عاد(ع)
شعیبعبریتوشه دان، نام پدر همسر موسی(ع)، نام کوهی در یمن
شلیخاعبریسریانی نام یکی از حواریون عیسی(ع)
شمعونعبریشنونده ، نام یکی از برادران یوسف(ع)
شیثعبرینام سومین پسر آدم و حوا که به عقیده مسلمانان مقام نبوت داشت
شیناعبریجوان، نام یکی وکلای قصر حزقیا پادشاه یهودا
صدیقاعبرینام آخرین تن از سلسله یهود
طالوتعبریمعرب از عبری نام سرداری از بنی اسرائیل
عادعبرینام قومی که هود(ع) به پیامبری آنان برگزیده شد
عاموسعبرییار، نام شبانی که به نبوت رسید
عدنعبریبهشت زمینی
عزراعبرینام کاهن و رهبر عبرانیان در زمان اردشیر پادشاه هخامنشی
عیساعبریعیسی، معرب از عبری ، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت
عیسیعبریمعرب از عبری ، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت
غاثرعبریمعرب از عبری، نام پسر ارم نوه نوح(ع)
فارانعبریمعرب از عبری، موضع مغازه ها، نام دشتی که بنی اسرائیل در آن جا گردش می کردند
فرامعبریمعرب از عبری، تندرو
فراییمعبریمعرب از عبری نام پسر یوسف (ع)
قابیلعبریمعرب از عبری، به دست آوردن، نام پسر آدم(ع) و برادر هابیل
قارونعبریمعرب از عبری، نام مردی ثروتمند از بنی اسرائیل معاصر موسی (ع)
کادعبرینام پسر یعقوب(ع)
لابانعبریعبری از عربی، لین ، سفید، نام پدر همسر یعقوب(ع)
ماناسهعبریصورتی از منسی نام برادر بزرگ یوسف(ع)
متیعبرینام پدر یونس(ع)
مسیحعبریمنجی، نجات دهنده، لقب عیسی(ع)
ملکانعبرینام پدر خضر(ع)
موسیعبریاز آب کشیده شده، نام امام هفتم شیعیان، نام پسر عمران پیامبر بنی اسرائیل که در زمان فرعون به دنیا آمد
موشاعبری
میخائیلعبریمعرب از عبری، میکائیل
میکائیلعبریمعرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟ – یکی از فرشتگان مقرب خداوند که معروف است روزی زمینیان را می رساند
نوحعبریمعرب از عبری، راحت، نام پیامبری که به دستور خداوند کشتی بزرگی ساخت و یاران خود را از طوفان نجات داد، نام سوره ای در قرآن کریم
هابیلعبریمعرب از عبری نفس یا بخار، نام پسر آدم(ع)
هادانعبریمعرب از عبری نام پدر ساوه همسر ابراهیم(ع)
هارانعبریمعرب از عبری ، کوه نشین، برادر ابراهیم(ع)
هارونعبریمعرب از عبری کوه نشین، نام برادر موسی(ع)
هلیوسعبریهلیون ، خورشید
هورامعبریمرتفع،نام پادشاهی در کتاب مقدس
یحییعبریتعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل
یرمیاعبریارمیا، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
یعقوبعبریآنکه پاشنه را می گیرد، نام پسر اسحاق(ع) و پدر یوسف(ع)،پیامبری که به آزمایشهای سخت مبتلا شد. و صبر او معروف است
یهوداعبریحمد،نام پسر یعقوب(ع)
یوحناعبریانعام توفیقی خداوند، نام یکی از اجداد مسیح ، نام یکی از حواریون مسیح(س)
یورامعبریخداوند بر من است
یوزارسیفعبرییوسف
یوسفعبریخواهد افزود، نام پسر یعقوب (ع)
یوشععبریخداوند نجات است ، نام پسر عمو و پیامبر بعد از حضرت موسی
یوناعبرییونس،کبوتر
یونسعبریکبوتر،نام پسر امتای، یکی از پیامبران بنی اسرائیل، نام سوره ای در قرآن کریم،جیژ

 

همچنین برای مشاهده نامهای دخترانه عبری ، نامهای دخترانه ایرانی از همه اقوام میتوانید بر روی لینک های مربوطه کلیک کنید. در صورتی که نام پسرانه عبری مد نظر شما هست که در لیست آورده نشده است لطفا در بخش نظرات آن را بنویسید تا در اسرع وقت نام مورد نظر همراه با معنا و توضیحات آن به لیست اسامی دخترانه عبری اضافه گردد و به تکمیل کاملترین فهرست نامهای اقوام ایرانی کمک نمایید

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...
telegram

سه × یک =

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای سایت نسیم فان محفوظ است - پارس تمز