دانستنی دینی

مبعث چه روزی است ؟ +همراه با مولودی خوانی

مبعث چه روزی است ؟ +همراه با مولودی خوانی

روز مبعث بیست و پنجم ماه رجب      بیست و هفتم ماه پر برکت رجب روز مبعوث شدن حضرت محمد به پیامبریست . روز مبعوث شدن پیامبر برای مبارزه با جاهلیت و نادانی مردمانی که چوب و سنگ را به جای خدا پرستش میکردند .حضرت محمد پنجمین پیامبر الوالعزم که بعد از  حضرت عیسی ،به پیامبری مبعوث شد .پیامبران الوالعزم کسانی بودند که دارای شریعت و کتاب آسمانی بودند .   مبعث مبعث در لغت به معنای برانگیخته شدن و انتخاب شدن است . مبعث در اصطلاح اس...

ادامه مطلب