رشته های ورزشی

انواع رشته های ورزشی

انواع رشته های ورزشی

انواع رشته های ورزشی انواع رشته های ورزشی اکثر ما اطلاعی از بیشتر رشته های ورزشی نداریم . نسیم فان برای افزایش اطلاعات شما  فهرستی از رشته های ورزشی را آماده کرده است. رشته‌های ورزشی روی همرفته به دسته‌های زیر بخش می‌گردند: ۱ ورزش های هنری ۲ ورزش‌های رزمی ۳ ورزش های ماجراجویانه ۴ ورزش‌های سواری ۵ ورزش‌های نشانه‌روی ۶ ورزش‌های گروهی ۷ ورزش‌های فکری ۸ ورزش‌های آبی ورزش های هنری: پیاده روی ایروبیک پرش دو پرش با نیزه پرش سه گام پرش طول ...

ادامه مطلب