روانشناسی کودکان

خود محوری در کودکان و نوجوانان

خود محوری در کودکان و نوجوانان

خود محوری    شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در رفتار اطرافیان خود به خصوص کودکان خود این ویژگی را دیده باشید که کودک خود را محور مسائل پیش رویش بداند و شما دلیل این رفتار های وی را خودخواهی بدانید اما باید بدانید این ویژگی خودمرکز بینی و به تفصیل خود محوری نامیده میشود که در زیر به تفصیل آن را توضیح می دهیم: خود محوری   خودمحوری، خودمیان بینی، یا اگوسنتریسم در روان‌شناسی رشد به‌صورت زیر تعریف می‌شود: تمایز ناکافی بین خ...

ادامه مطلب

دلایل و راه حل های دیر حرف زدن کودکان

دلایل و راه حل های دیر حرف زدن کودکان

دلایل و راه حل های دیر حرف زدن کودکان دلایل و راه حل های دیر حرف زدن کودکان بسیاری از کودکان  در سنین ۲تا۳سالگی هنوز نمیتوانند صحبت کنند و خانواده ها از این موضوع نگران و رنجیده خاطر هستند . بنابراین به دنبال علت و راه حل آن می گردند . نسیم فان در این زمینه به شما کمک میکند و اطلاعاتی را در اختیار خانواده ها قرار می دهد. *به صحبت های کودک گوش دهید ، کم کم شروع به فهم زبان او خواهید کرد. وقتی او صحبت میکند هرچیزی را که از حرف هایش می فه...

ادامه مطلب

چگونه میشودکه فرزندی باتربیت وباهوش داشته باشیم؟

چگونه میشودکه فرزندی باتربیت وباهوش داشته باشیم؟

چگونه میشودکه فرزندی باتربیت وباهوش داشته باشیم؟ چگونه میشودکه فرزندی باتربیت وباهوش داشته باشیم؟ همه والدین دوست دارند فرزندی خوشحال و خوش رفتارو باتربیت وقابل احترام ازسوی دیگران داشته باشند.فرزندانی که هرچه به آنها میگویند فرزندشان حرف شنو باشند مثلا وقتی میگویندبخواب یا بنشین فرزندشان بدون هیچ چون وچرایی به حرفشان گوش دهند. نسیم فان دراین زمینه به شما کمک میکند که بافرزندان خود رابطه ای دوستانه داشته باشید. اولین مرحله این است که و...

ادامه مطلب